loading

Elektripaigaldiste käit ja hooldus

Ettevõte ELEKTRO OÜ on teie usaldusväärne partner käidukorraldamisel. Töötame 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.

 

Mis on elektripaigaldiste käit?

 

Elektripaigaldiste käit on igasugune tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Hõlmates eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ning elektri- ja muid seonduvaid töid. Elektripaigaldise käidukava määrab käidu vajaliku korra ja protseduurid. Elektripaigaldise tehnohoolduse tulemusel tagatakse elektripaigaldise kasutamisohutus nii inimesele, varale kui ka keskkonnale.

Elektripaigaldiste käit hõlmab järgnevat:

 

  • Käidukorraldus

Elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 A, on elektripaigaldise eest vastutaval isikul (omanikul) kohustus määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja) . Kasutamise järelvaataja koostab elektripaigaldisele nõuetekohase käidukava ja korraldab selle täitmise. Kasutamise järelevaataja peab omama seadusega ette nähtud pädevustunnistust.

 

  • Käidutööd

Käidutöödega tagatakse elektripaigaldise tõrgeteta töö ning tellijale esitatakse hooldustööde kirjalik aruanne, mille põhjal tellitakse elektripaigaldise korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade väljavahetamine. Vastavalt käidukavale viiakse vähemalt kord aastas läbi pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juhtklemmide pingutamine, jaotuskeskuse puhastamine tolmust jne.

  • Turvavalgustussüsteemide käit

Turvavalgustussüsteemi kontroll koos päevikusse dokumenteerimisega.

  • Rikkevoolukaitselülitite kontroll            

Elektripaigaldiste käidutööde osaks on rikkevoolu kaitselülitite korrasoleku kontroll. Rikkevoolukaitselüliteid tuleb kontrollida perioodiliselt.

 

  • Elektrotehniliste kontrollmõõtmiste organiseerimine      

Teostatakse erinevaid kontrollmõõtmisi: isolatsioonitakistuse mõõtmine, rikkevoolukaitselülitite rakendumisvoolu ja -aja kontroll, jne.

 

Garantii teostatud tööle 2 aastat.

 

Pakume käidukorraldus teenuseid  kortermajades, kontorihoonetes, eramajades ning kaubandus- ja tootmishoonetes. Meie spetsialistid on suure töökogemuse ja kõrge kvalifikatsiooniga. Nõuetele vastavad ja usaldusväärsed elektrisüsteemid on teie edaspidise ohutuse pandiks.Tellige professionaalsed teenused täna ning teie kulud on homme väiksemad.

 

Meie aadress:
Paul Pinna 8, 13615 Tallinn
Helistage meile:
+372 58 95 2000
Millal me töötame:
E-R: 9.00-17.00
Avariiväljakutsed 24H

    Võtke ühendust